ขายของลาซาด้า

สินค้าที่เรายกเลิกเอง

สินค้ายกเลิก2

ที่จัดส่งไปแล้ว

ลูกค้าสั่งมาไหม่

สินค้าพร้อมส่งวันนี้

ลูกค้า COD

ลูกค้าที่่โอนเงินแล้ว

สินค้าที่ควรขาย(ค้างสต๊อก)

รวมทุกร้าน

chart1

 

 

ที่ต้องได้รับ(shopee)

ที่ต้องจัดส่ง (shopee)